blue-shade-painting-1762973.jpg

GONDEK & GÓRNY ADWOKACI

BARTOSZ GÓRNY ADWOKAT

W ostatnich latach zaangażowany
w prowadzenie sporów o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych.


Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców m.in. z branży wydawniczej, kreatywnej, finansowej oraz IT, a także budowlanej.


Zajmuje się rejestracją i kompleksowa obsługą spółek prawa handlowego. Przygotowuje procedury regulujące złożone przedsięwzięcia klientów.


Sporządza i negocjuje umowy dotyczące m.in. prawno-autorskich aspektów działalności pomiotów z branży nowych technologii.


Włada biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

 

ADW. PAULINA GONDEK GÓRNA

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego, prowadzeniu postępowań sądowych oraz prawie kontraktowym. 

 

Posiada wszechstronne doświadczenie, obejmujące m.in. nadzór prawny nad prowadzeniem badań klinicznych,  prowadzenie sporów na tle medycznym, a także dotyczących ochrony znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o.

Doradza w transakcjach pomiędzy podmiotami z branży projektowej.

Włada biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

 

PRAWO W ŻYCIU I W BIZNESIE.

Nowoczesny dom apartamentowy
Rachunek
antique-crumpled-crumpled-paper-dirty-61
close-up-photography-of-wristwatch-10340

NIERUCHOMOŚCI

PRAWO BANKOWE

SPADKI

WINDYKACJA

red-and-yellow-hatchback-axa-crash-tests-163016_edited.jpg
Podpis
Analiza rynku
silver-car-1079948.jpg

ODSZKODOWANIA

UMOWY

SPÓŁKI

OCHRONA NABYWCÓW SAMOCHODÓW

Construction_edited.jpg
technology-computer-display-text-330771.
computer-desk-laptop-stethoscope-48604_edited.jpg
Paralotniarstwo w górach

BUDOWNICTWO

PRAWO AUTORSKIE I NOWE TECHNOLOGIE

PRAWO DLA LEKARZY

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

 

ROZLICZENIA

dopasowane do potrzeb i możliwości klientów.

STAWKI ZADANIOWE

z góry ustalone wynagrodzenie za konkretne zlecenia.

SUCCESS FEE

tzw. prowizja od sukcesu, wiążąca wynagrodzenie z powodzeniem prowadzonego postępowania sądowego.

REPREZENTACJA NA KOSZT PRZECIWNIKA

w przypadku wielu postępowań sądowych możliwe jest obciążenie kosztami strony przeciwnej.

RYCZAŁT MIESIĘCZNY LUB KWARTALNY

w przypadku zwiększonej liczby zadań w danym miesiącu, możliwe jest zbilansowanie sumarycznych kosztów obsługi w kolejnych miesiącach.

STAWKI GODZINOWE

prowadzone na bieżąco zestawienia godzin pozwalają naszym klientom przewidywać okresowe koszty obsługi prawnej.

CAP

w przypadku rozliczeń godzinowych możliwe jest określenie górnej granicy kosztów (cap).

 

KONTAKT

Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk, Poland

+48 883 800 330

 

Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk, Poland